Imprint

Ana Hotels SA depune toate eforturile pentru a se asigura că informațiile conținute pe acest site sunt corecte și adecvate. Cu toate acestea, nu își asumă nicio răspundere sau garanție pentru acuratețea, valabilitatea sau caracterul complet al informațiilor furnizate. În plus, Ana Hotels SA nu este responsabilă pentru conținutul site-urilor externe legate de acest site. Ana Hotels SA își rezervă dreptul de a modifica sau extinde informațiile furnizate fără o notificare prealabilă.